When I landed to Dubai back in 2017, we were bunch of people starting to put the first foundations of the term and mindset of Growth in Careem before it was acquired by Uber . Through out the journey, we had tons of experience learning's, successes and failures. …


While tackling first time with Growth Marketing in the summer of 2017, it was my first few months in CAREEM. We started building an amazing team whom are agile, super hardworking , jack of all trades but master of serious some…

While competing with a giant, a.k.a UBER; with loads…


As you know, I concluded my amazing tenure at Careem in January after it got acquired by Uber and since then I am independently consulted companies in Middle East and consulting companies in Europe at the moment that are working on Fintech, SaaS, MaaS and Mobility around Growth Marketing, Mobile…


Brief History of the Internet till 09'


Before we start the story that I am going to tell all of you, lets look at what this word Hackathon means … Of course from Wikipedia…

A hackathon (also known as a hack day, hackfest or codefest) is a design sprint-like event in which computer programmers and others involved…


Son zamanların en popüler konusu olan girişimilik son 7–10 yıldır dünyayı son 5 yıldır da sanırım ülkemizi yakıyor. Enerjisine, her gün takip etmeye ve farklı yaklaşımlara şaşırıyoruz, gıpta ediyoruz ve hem kendimizin hem de etrafımızdakilerin bunlarla ilgilenip parçası olması düşüncelerine her gün kapılıyoruz. …


SEO 101

The simplest version of whats Search Engine Optimization and its success factors in the form of a Periodic Table.


2018 yılında yayınlanan bir araştırmanın sonuçlarını size Türkçe’ye çevirip paylaşmak istiyorum. University of Oregon çğrencisi Payton Bruni ve Corey Gedrose tarafından hazırlanmış bu araştırmadan çıkarılan bu 18 maddelik kısa bilgiler Orta Doğu bölgesinin internet ve sosyal media kullanım alışkanlıklarını gözler önüne sermektedir.

1. Facebook 164 milyon aktif kullanıcıya ait bölgede…


Growth & Digital Marketing Ekibi 2018 Dubai BAE

Careem ile yolculuğum ikinci yılının bitimine yaklaştı. Bu süre zarfında 4 kişi olarak başladığımız ekibimiz şu anda direk benim sorumluluğumda 35, müşterilerin segmentini 3 ana yönetici ile yönettiğimizden toplam 80 kişiyi geçti.

Bu süre zarfında Birleşik Arap Emirlikleri gibi nüfusunun %88inin expat yani yabancı çalışanlardan oluşan bir ülkede farklı ülkelerden…


Bu yazıyı 2017 Eylül ayında PERYÖN dergisi için kaleme almıştım… Paylaşıyorum ve hem Türkçe ve hem İngilizce bu alanda daha fazla deneyimlerimi paylaşmaya çalışacağım….

2 yaşından biraz daha yaşlı olan kızım Selma günlük yaşamında kendi grubuna uygun bir oyuncak kutusundan çıkan oyuncağı tek başına kutusundaki resme bakarak kolayca monte ya…

emre tok

Product. Growth. Marketing. Mobile. Former VP Growth Careem. xMicrosoft. Investor: deepzen.io, ziina.me fodel.com missafir.com lidio.com.tr abwaab

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store