Son zamanların en popüler konusu olan girişimilik son 7–10 yıldır dünyayı son 5 yıldır da sanırım ülkemizi yakıyor. Enerjisine, her gün takip etmeye ve farklı yaklaşımlara şaşırıyoruz, gıpta ediyoruz ve hem kendimizin hem de etrafımızdakilerin bunlarla ilgilenip parçası olması düşüncelerine her gün kapılıyoruz. …

2018 yılında yayınlanan bir araştırmanın sonuçlarını size Türkçe’ye çevirip paylaşmak istiyorum. University of Oregon çğrencisi Payton Bruni ve Corey Gedrose tarafından hazırlanmış bu araştırmadan çıkarılan bu 18 maddelik kısa bilgiler Orta Doğu bölgesinin internet ve sosyal media kullanım alışkanlıklarını gözler önüne sermektedir.

1. Facebook 164 milyon aktif kullanıcıya ait bölgede…

Growth & Digital Marketing Ekibi 2018 Dubai BAE

Careem ile yolculuğum ikinci yılının bitimine yaklaştı. Bu süre zarfında 4 kişi olarak başladığımız ekibimiz şu anda direk benim sorumluluğumda 35, müşterilerin segmentini 3 ana yönetici ile yönettiğimizden toplam 80 kişiyi geçti.

Bu süre zarfında Birleşik Arap Emirlikleri gibi nüfusunun %88inin expat yani yabancı çalışanlardan oluşan bir ülkede farklı ülkelerden…

Bu yazıyı 2017 Eylül ayında PERYÖN dergisi için kaleme almıştım… Paylaşıyorum ve hem Türkçe ve hem İngilizce bu alanda daha fazla deneyimlerimi paylaşmaya çalışacağım….

2 yaşından biraz daha yaşlı olan kızım Selma günlük yaşamında kendi grubuna uygun bir oyuncak kutusundan çıkan oyuncağı tek başına kutusundaki resme bakarak kolayca monte ya…

emre tok

Product. Growth. Marketing. Mobile. Former VP Growth Careem. xMicrosoft. Investor: deepzen.io, ziina.me fodel.com missafir.com lidio.com.tr abwaab

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store